Trelleborg

Skräp och sly förfular

En trelleborgare är upprörd över bristen på skötsel på området mellan McDonald's och parkeringen öster om.

Trelleborg
Enligt mannen, som skickat ett brev till tekniska förvaltningen, frodas skräp, sly och växtlighet ut över trottoaren. "Ett riktigt soptillhåll", anser mannen.