Trelleborg

Skolinspektion kräver svar av skola

Trelleborg Artikeln publicerades

En elev i årskurs fyra på Liljeborgskolans har inte fått det stöd som eleven har rätt till. Det anser iallafall elevens mamma. Nu utreder Skolinspektionen Liljeborgskolans agerande.

Mamman menar att hon i fyra års tid har påtalat elevens stödbehov, som gäller inom flera ämnen. Eleven har fått viss hjälp men inte tillräckligt.

Enligt mamman har rektorn sagt att pengarna inte räcker till. Mamman känner sig nu desperat och ser som enda utväg att ta sitt barn ur skolan om inget händer.

Rektorn på skolan uppmanas nu av Skolinspektionen att yttra sig över de punkter som mamman tagit upp i sin anmälan.

Utifrån skolans svar och mammans synpunkter, avgör Skolinspektionen om de går vidare i saken.