Trelleborg

Skånska humlor får nytt hem i England

Trelleborg Artikeln publicerades

Ett hundratal vallhumlor har fångats in på de skånska slätterna, bedövats och förts till England. Idag släpps insekterna ut i sin nya miljö. "Allt har gått enligt planerna", säger forskaren Nikki Gammans.

En rik flora med blommor och böljande ängar. Det landskapet kommer vallhumlorna att möta när de släpps ut i Kent i sydöstra England, ett område som brukar benämnas Englands trädgård. Miljön har skapats genom ett omfattande restaureringsarbete.

– Vi har ägnat flera år åt att återställa landskapet för att humlorna ska få en optimal miljö. Fram till mitten av september ska vi följa hur de trivs och hur de förökar sig. Nästa studie av humlorna gör vi i början på april nästa år, säger Nikki Gammans.

Insekterna har samlats in från två olika områden i Skåne. Dels mellan Trelleborg och Ystad, dels mellan Landskrona och Lund. Syftet med projektet är att bygga upp ett nytt bestånd av vallhumor i England, där förklarades arten utrotad år 2000.

– Vi hoppas naturligtvis att arten kan etablera sig i England igen. Projektet handlar också om att utveckla en metod för att kunna flytta humlor på ett bra sätt. Det har inte gjorts tidigare, säger Nikki Gammans.

Behovet av att flytta en art från ett land till ett annat växer när humlor får allt svårare att överleva. I USA har flera arter slagits ut och i Östeuropa går utvecklingen i samma riktning. En orsak till artdöden tros vara användningen av bekämpningsmedel i jordbruket.

– Så det finns ett stort intresse från forskare runt om i värden för vårt projekt. Humlorna är väldigt viktiga för att pollinera växter och därmed för vår matförsörjning, säger hon.