Trelleborg

Skadegörelse på klubbstuga

Bouleklubbens klubbstuga i Folkets park har utsatts för skadegörelse.

Trelleborg
Någon gång mellan den 10 maj och den 14 maj har två fönsterrutor krossats på stugan och bräder har sparkats sönder.