Trelleborg

SD vill diskutera Gröningen på nytt

Trelleborg Artikeln publicerades

Sverigedemokraterna vill att frågan om matserveringen och köket på Gröningen i Anderslöv ska tas upp på nytt i servicenämnden.

Servicenämnden har redan en gång beslutat att lägga ned köket på Gröningen. Framför allt för att det innebär en osund konkurrens gentemot privata näringsidkare.

Nu planeras istället för en kaféverksamhet som socialförvaltningen låter LSS driva.

Men SD menar att frågan bör diskuteras ytterligare och kräver att den tas upp på nämndens sammanträde i november. I sitt brev till servicenämnden skriver Per Klarberg, SD-ledamot, att köket på Gröningen är nyrenoverat med nya maskiner och att det vore kapitalförstöring att inte använda det för matproduktion.

Han menar även att det inte är bra att de matportioner som idag tillagas på Gröningen i framtiden tas från Smygehamn och pekar på riktlinjerna som säger att maten bör lagas nära konsumenten.