Trelleborg

SD-motion om ökat avstånd till vindkraftverk

Trelleborg Artikeln publicerades

SD vill ha minst två kilometers avstånd mellan tillståndspliktiga vindkraftverk och bebyggelse i kommunen.

Tillstånd enligt miljöbalken krävs om man vill bygga två eller fler verk som är högre än 150 meter, inklusive rotorblad. Om motionen går igenom blir det svårt att göra sådana etableringar i kommunen.

Jan Larsson (SD), en av två som skrivit en motion i ärendet, säger till TA att motionen i praktiken innebär ett ställningstagande mot stora verk.

När översiktsplanen, där det står att kommunen ska tillåta vindkraft om inga ”väsentliga allmänna intressen lägger hinder” behandlades lade partiet inga yrkanden om att begränsa utbyggnaden.

– Vi har legat lite lågt, vilket vi kan ångra nu. Vi har inte haft så stor koll på vilken stor olägenhet verken kan ge, säger Jan Larsson.

Den senaste tiden har vindkraften diskuterats våldsamt på landbygden i samband med ett antal bygglovsansökningar. Men Jan Larsson förnekar att SD ägnar sig åt röstfiske.

– Nej, det handlar om att vi sett att folk som bor vid vindkraftverk fått problem, till exempel kring Jordberga och Näsbyholm.