Trelleborg

SD fick rätt om flyktingbeslut

Trelleborg Artikeln publicerades

Beslutet att skriva avtal med Migrationsverket om att ta emot ensamkommande flyktingar borde ha tagits i kommunfullmäktige.

Det konstaterar förvaltningsrätten som därmed ger Trelleborgs kommun bakläxa. Förvaltningsrätten slår fast att kommunen gjorde fel som i januari lät ärendet avgöras i kommunstyrelsen, eftersom ärendet är av principiell karaktär. Därmed har kommunstyrelsen överskridit sina befogenheter, sägs det i beslutet.

– Det är en rejäl knäpp på näsan, säger Sverigedemokraternas gruppledare Per Klarberg.

Det var han som överklagade beslutet till förvaltningsrätten. Klarberg menade att beslutet att ta emot mellan fem och tolv ensamkommande flyktingbarn var av så stor vikt och principiell karaktär att kommunens högsta organ borde behandla det. Sju månader senare får Klarberg rätt, och nu säger han sig se ett taktiskt mönster i den styrande alliansens agerande.

– Det var likadant med beslutet om avgiften på skolmåltiderna på gymnasiet, som inte heller gick upp till fullmäktige. Vi tolkar det som att alliansen vill att så många beslut som möjligt fattas i nämnderna där de har egen majoritet. På så vis slipper de debatten och kan vara säkra på att vinna, säger Per Klarberg.

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Bingsgård (M) tillbakavisar Per Klarbergs kritik.

– Även om flyktingfrågan gått till fullmäktige så hade det inte varit någon risk att den inte gått igenom, så det var absolut inte frågan om någon taktik, säger Bingsgård och fortsätter:

– Per Klarberg griper efter halmstrån för att det närmar sig ett val.