Trelleborg

Sandmöllans vingar på väg att falla av

Trelleborg Artikeln publicerades

Vingarna till anrika Sandmöllan i korsningen Hedvägen - väg 108 är på väg att falla av. Kommunen har spärrat av området kring möllan för att förhindra att någon får en vinge i huvudet.

Det var när möllan besiktigades i förra veckan som röta upptäcktes i vingarna. Serviceförvaltningen konstaterade att det fanns rötangrepp på virket, men eftersom man var osäker på allvaret i skadorna kallade man på experthjälp.

Under besiktningen konstaterades att vingarna var i mycket dåligt skick. Förutom att de var ruttna hade de släppt från infästningen i centrumaxeln. Risken är överhängande att vingarna, eller delar av dem, faller av.

– Det är allvarliga skador, och därför beslutade vi att spärra av området så att ingen kommer till skada, säger Henrik Alkevall, fastighetsteknisk chef på serviceförvaltningen.

Vingarna kommer nu att plockas ned. Men eftersom arbetet kräver specialistkunskap så blir det inte gjort förrän tidigast den 2 oktober.

– Vi vill göra det så fort som möjligt, men man måste ha en sakkunnig möllebyggare och en byggnadsantikvarie med sig. Och så måste man dessutom ha någon typ av skogsmaskin för att plocka ner vingarna på ett säkert sätt, säger Henrik Alkevall.

Ifall det blir vingar på möllan i framtiden är inte säkert. Att reparera de rötskadade vingarna går inte, utan man får bygga nya. Kostnaden för det beräknas till en halv miljon kronor.

Eftersom möllan är en av de äldsta bevarade stubbamöllorna och en av de äldsta byggnaderna i Trelleborg tycker serviceförvaltningen att frågan måste lyftas till högre ort.

– Vi måste ha en dialog med kommunledningen om det. Man vill ju sannolikt reparera möllan, men det kostar en hel del pengar. Det är en kommunövergripande fråga om och hur man vill bevara den, säger Henrik Alkevall.