Trelleborg

Så tycker Sverigedemokraterna

Trelleborg Artikeln publicerades

Helmut Petersen har svarat.

Helmuth Petersén (SD).
Foto: Lars Thulin
Helmuth Petersén (SD).

1. Östlig eller västlig infart till hamnen?

SD förespråkar östlig infart, vi ser det som enda alternativet då hamnen flyttat österut. Med hamnens framtida placering finner vi att det är den bästa lösningen. SD hade som förslag för cirka tio år sedan att flytta hamnen till nuvarande golfbanan. Det förslaget röstades tyvärr ner!

2. Är Trelleborg otryggt i dag?

Ja, Trelleborg har blivit otryggt de senaste åren. SD vill ha kameraövervakning, ordningsvakter och fler poliser. Kommunen styr inte över poliserna men skall kräva att fler poliser kommer till stan. Vi vill också ha hårdare straff, det är inget som kommunen kan påverka men det är SD:s krav. Att dalta med förövarna gör inte Trelleborg tryggare!

3. Ska pensionärer få åka kollektivtrafik inom Trelleborgs kommun gratis?

SD är för gratis kollektivtrafik för pensionärer som fyllt 65, detta var något vi lämnade in en motion om redan förra mandatperioden. Den röstades tyvärr ner. Detta är en liten ”belöning” till våra äldre som arbetat hela sitt liv, för kommunen är detta ingen stor kostnad.

4. Hur stimulerar man centrumhandeln på bästa sätt?

Som jag sa i en debatt är detta en svår fråga, det handlar om att bryta folks beteende och det är inte lätt. Många shoppar och handlar mat på vägen hem efter sina jobb, tiden räcker ofta inte till för att köra extrarundor in till centrum, tyvärr. Kommunen kan öka antalet bostäder i centrum men det är ingen garanti för att de nya boende kommer att gynna centrumhandeln. Vi i familjen handlar allt i Trelleborg, vi tycker att det är mysigt. Jag är övertygad om att det gäller att ändra ett ingrott beteende.

5. Hur ska Trelleborg jobba för att dämpa klimatförändringarna?

Ett ord, samverkan! Detta är inte ett unikt problem för Trelleborg, många andra har samma problem. Detta är inget Trelleborg klarar själva, SD anser också att staten skall hjälpa till ekonomiskt.

6. Ska skatten höjas, sänkas eller vara oförändrad?

Som SD ser det skall skatten vara oförändrad. Vi har ifrågasatt vissa anställningar i kommunen, dessutom går det att effektivisera vissa förvaltningar. Vad vi även ser är att flyktingmottagandet har kostat kommunen en hel del, när vi ställde frågor om detta fick vi besked på att kostnaderna skulle ersättas av Migrationsverket. Så har inte skett, får vi inte alla kostnaderna ersatta får det bli ett omedelbart stopp av mottagandet.

7. Hur ska lärarbristen motverkas?

Detta är ett stort problem, det handlar inte bara om att höja lärarnas löner. Det gäller att höja attraktiviteten till Trelleborg. Nya bostäder, kontor och företag så kommer Trelleborg att höja sitt anseende. Vi bor i en väldigt expansiv stad och om tio år är jag övertygad om att Trelleborg kommer att vara en av de attraktivaste städerna att jobba och bo i. Kan vi kanske få en del av Malmös universitet att förlägga sina utbildningar här kommer också lärarna att söka sig hit.