Trelleborg

Så tycker Söderslättspartiet

Trelleborg Artikeln publicerades

Anders Ahvander har svarat.

Anders Ahvander.
Foto: Tomas Nyberg
Anders Ahvander.

1. Östlig eller västlig infart till hamnen?

Västlig självfallet, men väl så viktigt är att det görs i samarbete med Trafikverket och Länsstyrelsen på ett sätt som gör att det gamla hamnområdet kan exploateras till attraktivt boende. Det främsta argumentet mot en östlig infart är omtanke om miljön. Boendemiljön för dem som drabbas, rekreationsmiljön för alla trelleborgare och ökade utsläpp från den tunga trafiken som får längre körväg. En förbättrad infart skall betalas av staten och inte av Trelleborgs invånare genom kraftigt höjd skatt.

2. Är Trelleborg otryggt i dag?

Nej, Trelleborg är inte otryggt idag, men det gör inte att man skall avstå från trygghetsskapande åtgärder. I vårt program finns en förtätning av bebyggelsen och skapandet av naturliga mötesplatser i centrum. Närvaro är ett av de effektivaste sätten att skapa trygghet. På utsatta platser kan krävas kameraövervakning och/eller väktare.

3. Ska pensionärer få åka kollektivtrafik inom Trelleborgs kommun gratis?

Söderslättspartiet är för fria resor för pensionärer men vi kan tänka oss en behovsprövning för att gynna de pensionärer med låga inkomster. Vi vill snabbutreda inom en månad!

4. Hur stimulerar man centrumhandeln på bästa sätt?

Med förtätning av bebyggelsen som gör att så många som möjligt bor centralt. För de som valt ett boende längre bort eller på landsbygden måste centrum vara tillgängligt med bil på ett rimligt sätt. Fler aktiviteter i centrum och fler naturliga mötesplatser. Försök med gemensamma öppettider och en förlängd lördag i månaden.

5. Hur ska Trelleborg jobba för att dämpa klimatförändringarna?

Trelleborg kan mycket handfast begränsa utsläppen av växthusgaser genom att inte bygga en östlig infart till hamnen, som kommer att förlänga körsträckan med ökade utsläpp för en miljon lastbilar om året. SÖS vill även se över inköpsrutinerna i kommunen så att fler lokala företag kan vara med och lägga anbud. Det lönar sig att göra inköpen lokalt.

6. Ska skatten höjas, sänkas eller vara oförändrad?

Egentligen en icke-fråga nu. SÖS vill effektivisera driften i kommunen och hålla skatten oförändrad men om det krävs för att upprätthålla kvaliteten hos skola, vård och omsorg kan en höjning bli nödvändig i framtiden.

7. Hur ska lärarbristen motverkas?

SÖS vill skapa Skånes bästa skola. En sådan blir attraktiv både för lärare och elever. Ge lärare ”ordinationsrätt” av stödundervisning till barn med särskilda behov. Låt rektorer undervisa, så att de påminns om klassrummets utmaningar. Öka antalet platser på resursskolor. Det ska finnas ett central kommunalt förväntansdokument om vad lärare, föräldrar och elever ska göra. Vi ska ha en skola som präglas av ordning och reda. Respekt skall vara en självklarhet i vår skola. Då får vi duktiga och motiverade lärare som vill jobba kvar länge i vår kommun.