Trelleborg

Så tycker Moderaterna

Trelleborg Artikeln publicerades
Mikael Rubin Moderat
Foto: Mårten Svemark
Mikael Rubin Moderat

Mikael Rubin har svarat

1. Östlig eller västlig infart till hamnen?

1 Trelleborg behöver en ringväg oavsett var hamninfarten hamnar, anser vi. Det är inte rimligt att leda trafiken genom staden. Det är olyckligt att hamninfart och ringväg har kopplats ihop i diskussionerna. Kommunen arbetar för en östlig infart till hamnen och det stödjer vi. Vi för trots detta en dialog med Trafikverket (staten) om ett västligt alternativ. Anledningen till att vi anser att det är bra är att vi vill få med staten på banan.

2. Är Trelleborg otryggt i dag? Om ja, hur gör man Trelleborg tryggare?

Det finns en upplevd otrygghet i Trelleborg. Utöver det finns det en reell otrygghet. Buslivet på Gasverket med flera platser, skottlossningar och nu senast en misstänkt mordbrand på Fagerängen. Trygghetsvärdarna är en bra start på åtgärder som behövs. Vi måste utöver större polisnärvaro och längre straff även arbeta förebyggande. Skola, fritid och socialförvaltningarna ska ha resurser för att förebygga utanförskap och därmed ta bort grogrunden för att bli kriminell.

3. Ska pensionärer få åka kollektivtrafik inom Trelleborgs kommun gratis?

Självklart ska det införas och det finns både miljö- och hälsoskäl. Vårt förslag är fri kollektivtrafik inom kommunen för alla som fyllt 69 år och är bosatta i kommunen. Dessutom vill vi ha fria resor i hela Skåne för de som är beviljade färdtjänst och bor i kommunen. En medföljande ledsagare får åka med utan kostnad.

4. Hur stimulerar man centrumhandeln på bästa sätt?

Detta är huvudsakligen en fråga för stadens fastighetsägare och näringsidkare i samverkan. Kommunen ska med snabba beslut som rör kommunens ansvar hjälpa till. Fler personer boende i staden kombinerat med fler parkeringsplatser är något vi arbetar för. Kostnadsfri parkering på Phyllateriontomten kombinerat med miljövänliga shuttelbussar till centrum vill vi ha. Bussar som går ofta och i en ringlinje.

5. Hur ska Trelleborg jobba för att dämpa klimatförändringarna?

Vi ska genomföra lokala projekt i hela kommunen. Kommunala upphandlingar ska prioritera närodlat. Vi ska återuppta provverksamheten kring att göra biogas av tång. Vi ska strandfodra för att hantera erosionen. Vi ska uppmuntra till att använda den senaste miljötekniken vid byggnation. Vi vill bygga ut fjärrvärmen.

6. Ska skatten höjas, sänkas eller vara oförändrad?

Skatten ska under mandatperioden lämnas oförändrad eller sänkas.

7. Hur ska lärarbristen motverkas?

Trelleborg ska vara en utbildningskommun som satsar och det ska man känna som anställd hos oss. Vi ska ge lärare och rektorer möjlighet att göra ett bra jobb. Detsamma gäller personalen i förskolan. Vi kan anställa kompetent kringpersonal så att lärarna kan ägna all sin tid åt att utbilda eleverna och rektorerna fokusera på det pedagogiska ledarskapet. Trelleborg måste följa med i den löneutveckling som sker. Vi ser gärna fler utvecklingsmöjligheter, till exempel att kunna forska inom skolan.