Trelleborg

Så tycker Liberalerna

Trelleborg Artikeln publicerades

Henrik Silfverstolpe har svarat.

Henrik Silfverstolpe (L).
Foto: Lars Thulin
Henrik Silfverstolpe (L).

1. Östlig eller västlig infart till hamnen?

Vi anser att den östlig infart till hamnen ger bäst förutsättningar för en framtidssäker anslutning till hamnen, samtidigt som en ringväg runt staden medverkar till att avlasta centrum från trafik och östra industriområdet kan utvecklas.

2. Är Trelleborg otryggt i dag?

Många trelleborgare upplever att det är otryggt i Trelleborg. Vi tar denna oro på allvar och vill se en ökad närvaro av polisen i Trelleborg. Till dess behöver otrygga miljöer göra mer trygga med förbättrad belysning och ökad insyn. Stora och täckande buskage behöver tas bort.

3. Ska pensionärer få åka kollektivtrafik inom Trelleborgs kommun gratis?

Vi tycker att det är viktigare att kollektivtrafiken byggs ut och förstärks. Många delar av kommunen har dålig kollektivtrafik och detta anser vi måste rättas till först.

4. Hur stimulerar man centrumhandeln på bästa sätt?

Ett rent och tryggt centrum hjälper handeln i centrum. Vi är emot att införa betalparkering på gatumark i Trelleborg. Kommunen måste stötta och hjälpa Citysamverkan och andra initiativ som syftar till att locka fler till centrum.

5. Hur ska Trelleborg jobba för att dämpa klimatförändringarna?

Vi är positiva till att driva på för minskad miljöpåverkan från hamnen. Kommunens fordonspark ska ställas om till fossilfri drift. Medborgarna ska stimuleras till att gå över till elbilar (fler laddstolpar) och sätta upp solceller på egna tak.

6. Ska skatten höjas, sänkas eller vara oförändrad?

Skatten ska på sikt sänkas.

7. Hur ska lärarbristen motverkas?

Lärarlönerna behöver höjas och det måste bli mer attraktivt att bli lärare i Trelleborg. Lärarassistenter ska medverka till att lärarna får mer tid för undervisning.