Trelleborg

Så tycker Kristdemokraterna

Trelleborg Artikeln publicerades

Karin Jönsson har svarat.

Karin Jönsson, ordf kd.
Foto: Tomas Nyberg
Karin Jönsson, ordf kd.

1. Östlig eller västlig infart till hamnen?

Vi går på Trafikverkets rekommendationer för att det ska blir ekonomiskt hållbart och leda frågan framåt. Sjöstaden måste bli en verklighet och kommer att stärka attraktionskraften för en levande kommun.

2. Är Trelleborg otryggt i dag?

Trelleborg är idag otryggt på flera vis. Våldet breder ut sig och många vågar inte gå på gator och torg på kvällstid. Vi förordar stöd av kommunala poliser tills polisen får större resurser. Synligheten är viktig. Det är också otryggt på våra skolor med bland annat mobbing som skapar psykisk ohälsa. Större lärartäthet ett måste. Äldreomsorgen ska också präglas av trygghet och värdighet. Ge våra äldre en trygg hemtjänst.

3. Ska pensionärer få åka kollektivtrafik inom Trelleborgs kommun gratis?

Vi anser att pensionärer från 65 år ska erbjudas gratis bussresor i vår kommun. Detta har genomförts i flera andra kommuner och vi ser ingen anledning till att det inte ska genomföras även här. De med mindre pension får ökade möjligheter. Det är också en miljöfrämjande åtgärd.

4. Hur stimulerar man centrumhandeln på bästa sätt?

Det krävs en större tillgänglighet och bra parkeringsmöjligheter. Genom att handeln lever i hela kommunen så främjar man också centrumhandeln för då handlar vi i vår kommun. Det skapar en helhet. Vi måste också satsa på närliggande aktiviteter och events. Torghandeln minskade drastiskt när parkeringarna togs bort och de vill vi ha åter. En god miljö skapar utrymme för nya restauranger och för andra nyetableringar.

5. Hur ska Trelleborg jobba för att dämpa klimatförändringarna?

En andra pågatågsstation på öster främjar miljön. Gratis kollektivtrafik för pensionärer är en annan åtgärd. Att färjelägena kommer längre ut och att de går på elanslutning i hamnen. Vi vill också satsa på fler gång- och cykelbanor både i innerstan och på landsbygden.

6. Ska skatten höjas, sänkas eller vara oförändrad?

Vi anser att skatten ska vara oförändrad.

7. Hur ska lärarbristen motverkas?

Statusen på läraryrket måste höjas och lärarna ska att ett större inflytande. På förskolan vill vi ha mindre barngrupper, Vi vill ha max 12 barn per avdelning upp till tre år. En fungerande elevhälsa är också en viktig faktor inte minst i grundskolan. Lärare ska jobba med det de är utbildade för och ha mindre administration. Bra lärare ska prioriteras.