Trelleborg

Så tycker Centerpartiet

Trelleborg Artikeln publicerades

Patrik Holmberg har svarat.

Patrik Holmberg.
Foto: Mårten Svemark
Patrik Holmberg.

1. Östlig eller västlig infart till hamnen?

Centerpartiet har valt det östliga.

2. Är Trelleborg otryggt i dag?

Nej, Trelleborg är inte otryggt och ska inte heller bli. Det finns ibland oroshärdar och sådana måste man naturligtvis ta i med hårdhandskarna med. Sen måste vi alltid jobba förebyggande. Nu har vi satsat på trygghetsvärdar, pollare som gör att galningar inte kan köra in på Algatan och åtgärder föranledda av trygghetsvandringar. Vi ska göra mer, såsom fältassistenter och annan preventiv verksamhet.

3. Ska pensionärer få åka kollektivtrafik inom Trelleborgs kommun gratis?

Vi menar att taxan i kollektivtrafiken är en regional fråga. Inget är gratis, däremot skulle man kunna tänka sig att regionens taxa innebär att det är kostnadsfritt för skånska pensionärer. Men det är regionens ansvar. Det vore det lika angeläget med lägre pris eller kostnadsfritt för tonåringar menar vi.

4. Hur stimulerar man centrumhandeln på bästa sätt?

Bygger fler bostäder, det är massan av konsumenter som behöver ökas. Sen så måste vi prioritera att inte bygga för mycket handelsplatser i norra eller västra industriområdet. Sen har fastighetsägarna ett ansvar att skapa attraktiva och prisvärda lokaler.

5. Hur ska Trelleborg jobba för att dämpa klimatförändringarna?

Inte genom att reducera hållbarhetsarbetet, några tror att det görs av sig själv. Vi måste jobba strategiskt, metodiskt och offensivt på många plan. Sen gällande erosion och havsnivåhöjningar så har centerpartiet initierat en översiktsplan för området söder om väg 9//511. De andra partierna anslöt sig till detta arbete. Vi måste hjälpas åt och ha en tät medborgaredialog i dessa frågor.

6. Ska skatten höjas, sänkas eller vara oförändrad?

Vi siktar på oförändrad.

7. Hur ska lärarbristen motverkas?

Lärarnas huvuduppgift måste vara att undervisa. Blir de av med ”en massa annat” kan bristen hanteras.