Trelleborg

Så färdas du säkert på två hjul

Trelleborg Artikeln publicerades

Mellan januari 2010 och juli 2012 inträffade 163 cykelolyckor i Trelleborg. Av dem skedde 15 procent i korsningar. TA lät en trafikskollärare reda ut vad som är rätt och fel på olika platser där cyklister ska samsas med andra trafikanter.

Cykelöverfartenstrax efter vägkorsningen Valldammsgatan-Allén är livligt trafikerad. Cyklisterna kommer i strid ström. Samtidigt passerar bilar, bussar och lastbilar längs Valldammsgatan. Men cyklisterna har inte företräde i korsningen. Det beror på att de färdas på en cykelöverfart när de korsar vägen och inte en cykelbana. Samma regel gäller vid de två cykelpassager som går över Allén. Med ett undantag. Om bilisten kommer från Valldammsgatan och svänger in på Allén, eller mot Övre, ska bilisten släppa förbi cyklisteroch gående.

– Då gäller svängningsregeln och därför har cyklisten och de gående företräde, säger Cecilia Norén, trafikskollärare påTrelleborgs trafikskola.

En cykelöverfart markeras med vita fyrkanter på vägbanan medan en cykelbana sätts ut med en upphöjning eller tydlig markeringi korsningen. En sådan finns där Flockergatan korsar Nygatan. Här gällde tidigare högerregeln. Men upphöjningen gör att bilisterna ska lämna företräde till cyklister, gående och övrig trafik enligt utfartsregeln.

– Man brukar säga att om cykelbanan fortsätter obrutet så ska bilisterna släppa förbi cyklisterna, säger Cecilia Norén.

Längs alla ställen där cykelvägar korsar Hedvägen handlar det om cykelöverfarter. Cyklisterna har alltså väjningspliktför bilisterna. Cykelvägen som korsar Hesekillegatan och fortsätter förbi simhallen och brandstationen över Nygatan är däremot upphöjd. Medan den som korsar Spårvägen i närheten är en cykelöverfart.

Men enligt Cecilia Norén är det vanligt att personer som färdas på cykel kör rakt ut i vägbanan. Något som hon liknar vid att hoppa från tredje våningen. Utan skyddsnät.

– Ingen skulle göra det och lita på att någon tar emot dig. Man vet ju inte vem som sitter bakom ratten i bilen. Ibland tror jag att cyklister inte heller vet eller förstår att de färdas på ett fordon. Du får till exempel inte cykla mot rött eller mot enkelriktat. Ändå gör många det. Cyklar man på vägen så gäller samma trafikregler som för andra fordon. Även högerregeln gäller för cyklister, säger hon.

Cecilia Norén menar att trafikmoralen har blivit sämre de senaste åren. En orsak tror hon kan vara den så kallade zebralagen. Lagen kom 1998 och innebär att trafikanter, som bilister och cyklister som färdas på vägen ska lämna företräde till gående på övergångsställen.Tidigare var också polisen på plats i skolor och informerade om trafikregler. Men detta har, enligt Cecilia Norén, plockats bort.

– Föräldrarna har stort ansvar. Får man lära sig trafikvett som liten sitter det ofta kvar i vuxen ålder. Jag märker det tydligt när vi har teorilektioner. Kunskaperna är sämre. Zebralagren till exempel gäller inte för cyklister, det är många som inte vet det. Dessutom är man cyklist fram tills att man kliver av cykeln och leder den, säger Cecilia Norén.

I undervisningen på trafikskolan lär hon och kollegorna ut hur bilister ska passera cykelöverfarter och cykelbanor på ett så säkert sätt som möjligt. För det första: håll låg hastighet och var uppmärksam. För det andra: få ögonkontakt med cyklisterna. För det tredje: vinka inte fram personer som cyklar eller går.

– Oavsett om cyklisten eller bilisten har företräde så har båda två ett ansvar för trafiksäkerheten, alla behöver ha ett större risktänkande. Så se dig för oavsett regel och använd ljus och reflex, säger Cecilia Norén.