Trelleborg

S-råd klagar vidare

Trelleborg Artikeln publicerades

Förvaltningsrätten menar att kommunfullmäktiges beslut om budgeten var helt okej. Men Catherine Persson (S), oppositionsråd i Trelleborg, överklagar vidare till kammarrätten och hävdar att beslutet var olagligt.

– Det handlar om att man inte prövade mina förslag ett och ett utan klumpade ihop dem och avslog dem i ett beslut, säger hon. Då blev inte sakfrågan prövad i varje fråga för sig och en sakfråga ska prövas av kommunfullmäktige.

Catherine Persson menar att hon har hittat motsvarande fall där kammarrätten sett saken i ett annat ljus än förvaltningsrätten gjort denna gång.

– Enligt vad jag kan se har kammarrätten upphävt beslut där sakfrågan inte prövats, säger hon.

Catherine Persson menar att det inte kan vara rätt att olika sakyrkanden sätts ihop för ett enda beslut.

– Då skulle man kunna sätta ihop ett yrkande som är bra med ett som är riktigt dåligt och få nej på båda på det sättet, även om man annars kunnat få majoritet för det som är bra, säger hon.

Om även högre instanser finner att kommunfullmäktige i Trelleborg agerat riktigt tänker Catherine Persson inte ge sig.

– Om domstolarna tolkar det så är det fel på kommunallagen och då måste den ändras, säger hon. Jag får ta kontakt med mina gamla riksdagskollegor och diskutera saken i så fall.