Trelleborg

S och SSP satte tillfälligt stopp för ny organisation

Trelleborg Artikeln publicerades

Det blev inget beslut om ny politisk organisation i Trelleborg på kommunfullmäktiges sammanträde på måndagskvällen. Det satte Socialdemokraterna och Söderslättspartiet stopp för.

Trots sammanlagt elva voteringar på sammanträdet så kunde man inte fatta beslut om vilken politisk organisation man ska arbeta efter de kommande fyra åren.

– Vi begär återremiss på grunden att det behövs bättre demokratiskt underlag för beslutet och för att vi vill ha ett förslag med presidier, sade Catherine Persson (S), oppositionsråd. Presidier används över allt annars i samhället så med alliansens förslag hamnar oppositionen utanför.

Catherine Persson uteslöt dock inte att man även skulle kunna ha de arbetsutskott i nämnderna som alliansen föreslår.

– Det är ingen begäran om återremiss utan ett sakförslag, menade dock kommunalrådet Ulf Bingsgård (M) ilsket om S-förslaget.

Skillnaden ligger i att ett sakförslag måste ha majoritet medan en begäran om återremiss bara behöver en tredjedel av ledamöterna för att gå igenom. Till det räckte S-rösterna men de fick även stöd av SSP. Beslutet blev att återvisa ärendet till kommunstyrelsen för mer utredning.

Socialdemokraterna pekade också på att det kom nya tillägg till förslaget från alliansen på sammanträdet som ett skäl att skjuta upp beslutet Det handlade om att räddningsnämnden inte ska slås ihop med miljö- och byggnadsnämnden utan istället sortera direkt under kommunstyrelsen.

– Dessutom säger alliansen att arbetsutskotten ska kunna fatta beslut. Vilka beslut, undrar man då, sade Catherine Persson.

Per Klarberg (SD) var för alliansens förslag.

– Det ger oss som tredje största parti insyn på ett sätt vi inte haft tidigare, menade han.

Stoppet för beslutet blir dock bara tillfälligt. Ett nytt extra sammanträde i fullmäktige har lagts in 6 december för att då fatta beslut om den nya politiska organisationen. På det sammanträdet kommer det att krävas majoritet för att skjuta på förslaget eller stoppa det.

En del val hann dock kommunfullmäktige genomföra. Först och främst valde man ordförande, vice ordförande och andre vice ordförande för kommunfullmäktige.

Där föll valet på Inger Hansson (M), som ordförande, Åke Svensson (KD) som vice och Nils-Gunnar Snygg (S) som andre vice.

Man valde dessutom en valberedning, revisorer och en arvodesberedning.

Sammanlagt blev det fem voteringar som gällde personval och genomfördes med slutna valsedlar och en urna. Till slut höll papperen på att ta slut och ordförande Inger Hansson fick säga ifrån:

– Från och med nu är det halva A4 som gäller!