Trelleborg

Risk för kraftig blomning i sommar

Trelleborg Artikeln publicerades

Algblomningen kan bli stor i sommar. Stora vattenmassor har nämligen strömmat in i Östersjön från Västerhavet under vintern.

Hur kraftig blomningen blir beror på vädret, vindarna och hur vattnet rörs om. I Östersjön är förutsättningarna för algblomning goda eftersom det finns så mycket fosfater. När vattenströmmarna kommer in stiger dessa och blir mat åt algerna.

– Närsalter som fosfat tillförs havet från länderna runt Östersjön. De kommer framförallt från tvättmedel och jordbruk, säger Ann-Turi Skjevik, marinbiolog på SMHI.

När saltare och tyngre vatten pressas in från Skagerrak och Kattegatt trycks närsalterna upp och blir tillgängliga för de så kallade cyanobakterierna, det vi brukar kalla blå-gröna alger. Är det då tillräckligt varmt och stilla är det stor chans att "algerna" börjar blomma.

2003 var det senaste stora inflödet av vatten till Östersjön, det gav effekt på algblomningen under flera somrar. Strömmarna som kom i november och december förra året var inte riktigt lika stora, men det är ändå gynnsamt för algerna.

– Men det som verkligen avgör är väderförhållandena i juli och augusti. Om det är en längre period av stillhet och värme gynnas de extra. När vi ser dem är de på väg att dö, då flyter de upp på ytan och bildar en tjock matta, säger oceanograf Pia Andersson.

Exakt var algblomningen kommer att bli som störst kan experterna inte sia om. När algerna väl har flutit upp till ytan kan de också enkelt förflyttas med strömmar och vindar. Ofarliga och giftiga "alger" är ofta insnärjda i varandra och att som badgäst själv bedöma vilka alger som är giftiga går inte.

– Vi rekommenderar att man undviker att bada och håller hundar borta från vattnet om man ser ansamlingar av alger vid ytan. Det farliga är om man sväljer vatten, säger Ann-Turi Skjevik.