Trelleborg

Riksintresset för vindkraft vid Kriegers flak minskas

Trelleborg Artikeln publicerades

Det område vid Kriegers flak som utsetts till riksintresse för vindkraft föreslås minskas till omkring en fjärdedel. Det framgår av Energimyndighetens nya förslag på riksintresseområden för vindkraft.

– Det handlar om att vi har arbetat utifrån nya kriterier för vindkraft till havs. Bland annat att det ska blåsa mer än 8 meter per sekund i medelvind och vara ett område som är större än 15 kvadratkilometer. Sedan ska inte bottendjupet vara mer än 35 meter och det är det som gjort att området vid Kriegers flak har ändrats, säger Matilda Schön, projektledare på Energimyndigheten.

Ytterligare ett område längs sydkusten är sedan tidigare utpekat som riksintresse för vindkraft. Det ligger betydligt närmare kusten och sträcker sig mellan Smygehamn och Abbekås. Det området föreslår man ska utökas något åt sydost. Samtidigt har en smal sträcka längs Trelleborgs kommuns kust tagits bort.

– Där tog vi hänsyn till farleden, säger Matilda Schön.

Förslaget är nu ute på en andra remissrunda och svar ska lämnas inom en månad. Energimyndigheten räknar med att fatta ett slutligt beslut om nya riksintresseområden för vindkraft i december 2013.