Trelleborg

Restauranger för äldre kan bli privata

Trelleborg Artikeln publicerades

Trelleborgs kommun vill inte längre driva köken på Akka och Gröningen. Planerna är att låta någon privat entreprenör ta över.
– Det är olönsamt för oss att driva de här köken. Det är för få portioner som tillagas, säger Gunnar Grafström (M), ordförande i servicenämnden i Trelleborg.

Äldreboendena Akka och Gröningen ägs av Trelleborgshem som hyr ut lokalerna, däribland köken, till Trelleborgs kommun.

I köken lagas mat både till de boende och till besökande lunchgäster, främst äldre. Men verksamheten är inte lönsam och därför vill kommunen helst bli av med den. En hårt kritiserad prishöjning för ett år sedan, från 52 till 69 kronor, som sedan justerades till 62 kronor, gav dock lite bättre ekonomi i verksamheten.

– Vad jag har förstått har inte prisökningen drastiskt minskat antalet portioner, vi har fått lite bättre lönsamhet, men det räcker inte, säger Gunnar Grafström.

Än så länge är inga beslut fattade, men tanken är att låta någon annan driva köken på Akka och Gröningen, och bara servera mat till besökande gäster

– Det är vår förhoppning, köken finns ju där så det vore synd att inte använda dem. En privat entreprenör kan ju vidga verksamheten betydligt, kommunen är ju förhindrad att gå ut och marknadsföra sig, bedriva catering och liknande. Det är i sådan verksamhet som man kanske kan få fler portioner, säger Gunnar Grafström.

Hur de boende i så fall ska få sin mat framöver vill inte Gunnar Grafström spekulera i, men lösningen kan vara att man tillagar maten någon annanstans och kör den till Akka och Gröningen, menar han.

Frågan diskuterades nyligen på ett samverkansmöte mellan serviceförvaltningen och facken. Kommunal påpekade då att man bör verka för att ingen personal sägs upp ifall köken avvecklas. Istället bör man hantera arbetsbristen genom naturlig avgång.

Kent Jönsson, vd på Trelleborgshem, säger sig inte ha fört några samtal med servicenämnden om den framtida verksamheten i köken. Men han har hört talas om att kommunen inte vill driva köken längre.

– Jag tycker det är olyckligt. Vi gjorde en rätt så stor investering i köket på Akka för några år sedan, bytte maskiner och byggde om lokalerna, säger Kent Jönsson.

Enligt honom har kommunen ett längre hyresavtal med Trelleborgshem om köken.

– Det är ett långtidsavtal och det är ganska många år kvar, säger han.