Trelleborg

Restaurang visade sig vara både sliten och smutsig

Trelleborg Artikeln publicerades

Vid en kontroll av en restaurang i Trelleborg fann inspektörerna så många avvikelser att en ny kontroll bokades in bara några dagar senare.

Vid den föranmälda kontrollen upptäcktes bland annat att lokalen och utrustningen var i dåligt skick, med både slitna arbetsbänkar och inredning. Söndriga packningar, där mögel letat sig fram, var annat som upptäcktes.

I hela restaurangen kändes en stark avloppslukt, som var särskilt stark i städskåp och i baren. Det visade sig senare att personalen saknade rutiner för underhåll och städning samt saknade kunskaper om hygienregler.

Matvaror förvarades på fel sätt och i frysen fanns varor utan varken innehåll eller hållbarhet markerat.

Runt omkring i lokalen, på inredning och på köksredskap fanns smuts och flott, som kontrollanterna menade inte kom från dagens produktion.

Bristerna bedömdes som allvarliga varför en ny kontroll genomfördes fem dagar senare.