Trelleborg

Restaurang visade sig vara både sliten och smutsig

Trelleborg

Vid en kontroll av en restaurang i Trelleborg fann inspektörerna så många avvikelser att en ny kontroll bokades in bara några dagar senare.

Artikeln publicerades 18 september 2012.

Vid den föranmälda kontrollen upptäcktes bland annat att lokalen och utrustningen var i dåligt skick, med både slitna arbetsbänkar och inredning. Söndriga packningar, där mögel letat sig fram, var annat som upptäcktes.

I hela restaurangen kändes en stark avloppslukt, som var särskilt stark i städskåp och i baren. Det visade sig senare att personalen saknade rutiner för underhåll och städning samt saknade kunskaper om hygienregler.

Matvaror förvarades på fel sätt och i frysen fanns varor utan varken innehåll eller hållbarhet markerat.

Runt omkring i lokalen, på inredning och på köksredskap fanns smuts och flott, som kontrollanterna menade inte kom från dagens produktion.

Bristerna bedömdes som allvarliga varför en ny kontroll genomfördes fem dagar senare.