Trelleborg

Restaurang klarar inte hygienkrav

Trelleborg Artikeln publicerades

En restaurang i Trelleborg har inte rättat till brister i renhållning och underhåll. Trots flera påpekanden. Förbättrats inte situationen hotar vite.

Livsmedelsinspektörer har besökt restaurangen tre gånger. Vid alla tillfällen har de hittat intorkad smuts och spindelväv. Dessutom har ägaren inte skött underhållet. Bland annat saknar arbetsbänkarna släta ytor, något som försvårar rengörningen. I kylbänken är packningarna trasiga.

Ägaren har fått ett föreläggande om att han har fram till och med 29 oktober på sig att förbättra rengörningen. Underhållet ska vara åtgärdat senast 17 december. Annars väntar vite.

– Ett föreläggande innebär att man är juridiskt skyldig att rätta till felen. Det är servicenämnden som sen fattar beslut om vite. Beloppet ska vara så högt att det blir dyrare att betala det än att fixa till bristerna, säger livsmedelsinspektören Lillian Fagerhus.

Hon betonar dock att det inte handlar om så allvarliga avvikelser att gästerna riskerar att skadas.

– Då hade vi stängt verksamheten. Men på sikt kan det bli fara för tredje man om inget görs, säger hon.

I de flesta fallen går det inte så långt som till ett föreläggande, menar Lillian Fagerhus. Om det finns brister vid första inspektionen görs en uppföljning. Är inte problemen lösta väntar en tredje inspektion. Först efter den kan det bli aktuellt med föreläggande som i sin tur kan följas av vite.

– De flesta rättar frivilligt till bristerna vid andra gången, säger Lillian Fagerhus.

Hittills i år har åtta verksamheter i restaurangbranschen fått förelägganden och fem har fått avbrott eller begränsningar i hanteringen på grund av att de inte levt upp till lagens krav.

För 2011 var motsvarande siffror tre respektive en verksamhet.