Trelleborg

Regionråd på vårdbesök

Politiker i den styrande femklövern i Region Skåne är ute på turné. Anledning är att Hälsovalet fyller tre år i maj.

Trelleborg
Regionrådet Pia Kinhult (M) och Johan Follin, politisk sekreterare, besökte igår Centrumkliniken för att prata om Hälsovalet.
Foto:

– Vi har skickats ut för att lyssna av hur systemet tagits emot. Nu är det ändå tre år gammalt och borde ha satt sig hyggligt, sade Pia Kinhult (M), ordförande i regionstyrelsen som igår besökte Centrumkliniken.

Klinikens verksamhetschef Tommy Hansson och Björn Hassgård, enhetschef på Lyftet rehab, berättade om sina verksamheter och hur det funkar sedan hälsovalet infördes.

– Vi har problem ibland att lita på att pengar hamnar på rätt ställe, berättade Tommy Hansson.

Just ersättningssystemet till vårdcentralerna är något som politikerna kommer att se över och eventuellt justera i samband med arbetet med nästa års budget. Förutom att pengarna landar på fel ställe är systemet svårt att förstå ute i verksamheterna.

– Vi har tagit höjd i systemet för att vårdtyngden ser olika ut i olika kommuner men det är sådan vi behöver se över. Ambitionen gjorde att systemet blev krångligt. Det måste bli mer transparent, sade Pia Kinhult.