Trelleborg

Ramp saknas på brygga sedan flera år

Trelleborg Artikeln publicerades

För rörelsehindrade är det svårt att ta ett dopp vid Dalabadet. Sedan flera år saknas rampen som gjorde att rullstolsburna kunde nå ända fram till vattnet.

Tina Pettersson är lokal ordförande i Föreningen för utvecklingsstörda barn, ungdomar och vuxna, FUB. Hon känner väl till att handikappbryggan på Dalabadet saknar ramp.

– Det var för några år sedan som den togs bort. Det är synd. Inget av de andra kommunala baden är heller anpassade för rullstolsburna med ramper eller plattläggningar, säger hon.

Enligt henne diskuterades frågan om den borttagna rampen flera gånger i kommunens dåvarande handikappråd, där Tina Pettersson var en av representanterna. Men diskussionerna förblev just diskussioner.

– Frågan bollades fram och tillbaka mellan olika förvaltningar. Mer besked än så fick vi inte, säger hon.

Enligt Bengt Larsson på fritidsförvaltningen finns det i nuläget inga planer på att skaffa en ny ramp. Anledningen att den gamla rampen togs bort var att konstruktionen inte klarade påfrestningarna från vågorna som slår in mot stranden.

– Den låg på pontoner och slogs itu. Ramper av den typen är mer för insjöar, säger Bengt Larsson.

Konstruktionen ersattes för några år sedan av en flytbrygga. Men även den fick plockas bort.

– Det blev samma sak där. Den höll inte ihop. Vi tog bort den så ingen skulle skada sig, säger Bengt Larsson.