Trelleborg

Psykisk hälsa på tapeten i en vecka

Trelleborg Artikeln publicerades

Under en vecka kommer det att vara fokus på vår psykiska hälsa. Detta sker på ett 30-tal platser runt om i Skåne.

Skåneveckan för psykisk hälsa anordnas den 8-14 oktober. Tanken med veckan är att allt fler ska få ökad kunskap, hopp och få möjlighet att höra samtal kring psykisk ohälsa, något som berör väldigt många människor.

Årets program har ett speciellt fokus på psykisk ohälsa hos unga. Under veckan medverkar attitydambassadörer och andra personer med egna erfarenheter av psykisk ohälsa.

Klockan 16-21, tisdagen den 9 oktober, kommer psykiatrin i Trelleborg att ha en afton med föreläsningar och kulturinslag. Då kommer regionrådet Anders Åkesson, brukarorganisationer samt representanter från psykiatrin och socialpsykiatrin att finnas på plats. Dessutom kommer regissören och skådespelerskan Tjipke S. Schmidt att framföra föreställningen "Inte riktigt som du", som handlar om att leva med psykisk funktionsnedsättning.

Det är tredje året i rad som Skåneveckan för psykisk hälsa hålls och omfattar i år ett 30-tal arrangemang runt om i hela Skåne.

Skåneveckan samordnas av Region Skåne och det lokala attitydarbete som drivs i samarbete med kampanjen (H)järnkoll och intresseföringarna inom psykiatriområdet i Skåne.