Trelleborg

PRO sågar Trelleborg som boendekommun

Trelleborg Artikeln publicerades

Är Trelleborg en bra kommun för äldre att leva i? Inte om man frågar PRO som rankat kommunen som en av de 18 sämsta boendekommunerna i Sverige för äldre.

– En stor anledning är den dåliga tillgången till bostäder för äldre, säger Inger Nilsson, ordförande för PRO:s samorganisation i Trelleborg.

PRO:s riksorganisation har gjort en undersökning i 228 av landets 290 kommuner. Undersökningen, som kallas äldrebarometern, har betygsatt hur olika verksamheter som vänder sig till äldre fungerar. Den här gången har man bland annat studerat äldrevården, pensionärernas inflytande, tillgängligheten och tillgången på bostäder.

Precis som förra gången undersökningen gjordes, 2010, hamnar Trelleborgs kommun bland de kommuner som fått sämst betyg. Åtta procent, 18 kommuner, har fått ett genomsnittsbetyg under tre på en sexgradig skala. Trelleborg hamnar på genomsnittsbetyget 2,83. Bland de skånska kommunerna har bara Bjuv fått sämre betyg.

En faktor som drar ner resultatet för Trelleborgs del är tillgängligheten i bostäderna. Den får det allra lägsta betyget, ett av sex.

– Många lägenhetshus är byggda på 1960-talet, har tre våningar och ingen hiss. Blir man gammal har man kanske inte möjlighet att ta sig ut själv och då är det lätt att bli isolerad, säger Inger Persson.

PRO i Trelleborg önskar att det byggs fler bostäder som är anpassade för äldre, till exempel så kallade trygghetsboende som man inte behöver söka bistånd för, men där det finns en viss service i form av trygghetsvärdar och gemensamma utrymmen.

Även inom äldreomsorgen är det saker som får dåligt betyg i undersökningen, till exempel biståndsbedömning, måltider och generell kvalitet på äldreboenden. Pensionärsrådets inflytande ansens vara bottendåligt och får bara betyget ett av sex.

Men det finns även positiva saker. Tillgången till primärvården får betyget fem av sex, liksom subventioneringen av lokalhyror och stödet till pensionärsorganisationer.

– Trelleborgs kommun har länge varit en föregångare, både vad gäller kommunala bidrag och kulturbidrag säger Inger Persson.