Trelleborg

Praktikanter handleds på nytt sätt

Trelleborg Artikeln publicerades

Väldigt många människor samlades på fredagseftermiddagen på lasarettet för att inviga ett väldigt litet rum.

Rummet i fråga är ett utbildningsrum där de elever som gör sin praktik på lasarettet kan öva olika moment, till exempel provtagning.

Men fast rummet var i händelsernas centrum, och förklarades invigt med ett snabbt saxklipp av sjukhuschefen Magnus Heiman, så handlade invigningen egentligen om något betydligt större än så. Den nya utbildningsenheten på avdelning 11, där man ska handleda blivande sjuksköterskor och undersköterskor som gör sin praktik på ett helt nytt sätt.

– Vi vill sätta studenterna i centrum och handleda dem på den nivå där de befinner sig. Vi säger att vi gör det med händerna på ryggen, eleverna får själva söka kunskap, säger Gunilla Holmström, enhetschef på avdelning 11 som är en avdelning med inriktning på diabetes och allmänmedicin.

Eleverna ska också kunna vara mer delaktiga i en läkarrond. Med hjälp av en storbildsskärm ska läkaren gå igenom journaler, laboratorieresultat och röntgenbilder så att eleverna kan se det, själv komma med förslag om hur vården ska bedrivas.

– Tanken är också att eleverna ska följa med patienten under hela vistelsen här och vara med och planera vården, säger sjuksköterskan Elizabeth Palm.

Utbildningsenheten drivs i samarbete med Malmö högskola, vård- och omsorgscollege i Trelleborg, Vellinge och Svedala samt högskolan i Kristianstad. En av tankarna bakom utbildningsenheten är att lasarettet ska bli mer attraktivt för dem som söker sig till vårdyrken.