Trelleborg

Politiker redo satsa på hamnen

Trelleborg Artikeln publicerades

Hur ska småbåtshamnen i Gislövs läge utvecklas och hur ska kommunen ta vara på turistmöjligheterna?

I tisdagens TA kritiserade trelleborgare servicen i hamnen. Idag får politiker svara på vilka visioner de har.

Ulf Bingsgård (M) kommunalråd:

Vad har du för idéer om hur småbåtshamnarna kan utvecklas?

– Skåre kan utveckla fiskerinäringen, Gislöv kan bli mer marin med restauranger och utvecklas som besöksmål och Smygehamn lever sitt eget liv som sydligaste udde.

Varför händer det så lite?

– För att det i princip inte finns några pengar. Beslut måste komma under hösten, säger kommunalråd Ulf Bingsgård (M).

Han berättar att ansvaret för småbåtshamnarna övergick till Utvecklingsbolaget och tekniska nämnden för drygt ett år sedan . Men några beslut om hur mycket pengar som ska satsas på hamnarna har fullmäktige inte tagit.

Catherine Persson (S), oppositionsråd:

– Man får fundera över kvalitetsnivån man erbjuder turisterna. Om man går upp ett snäpp måste man nog höja avgiften också. Men rent allmänt måste Gislövs småbåtshamn vara mysig att komma till. Allt ska fungera. Toaletterna ska vara hela och rena och så vidare, säger hon.

Att det inte går att ta sig in till Trelleborg med stadsbussarna för utländska turister, eftersom de inte kan betala med sina mobiler, tycker hon är helt fel.

– Detta måste jag ta upp med Skånetrafikens styrelse. Det är ett problem för hela Skåne att små turistpärlor inte kan utvecklas, säger hon.

Catherine Persson menar också att det var fel att lägga över ansvaret för småbåtshamnarna till både Utvecklingsbolaget och tekniska nämnden. Det blir för opraktiskt och svårstyrt.

Per Klarberg (SD) oppositionsråd:

– Trelleborg kommun har en enorm potential som man inte utnyttjar. Ditte Fagerlund på Utvecklingsbolaget vill nog en massa, men finns ingen pengar händer inget. Man måste börja satsa. Och när det gäller bussarna är det katastrof. Jag sitter i kollektivtrafikens styrelse i Region Skåne. Detta tänker jag driva.