Trelleborg

Politiker ombads lämna vallokal

Falsterbo Artikeln publicerades

En politiskt aktiv person ska ha agerat hotfullt när han på söndagen ombads lämna en vallokal i Falsterbo. Politikern är nu polisanmäld för ”otillbörligt verkande”.

Enligt företrädare för Vellinge kommun kom politikern till röstningslokalen på Strandbaden strax före lunch i både tröja och jacka med tydliga partibeteckningar.

– Partireklam kan man inte ha i en vallokal. Där inne får du inte bära så mycket som en keps eller en knapp med partitillhörighet, menar Lars Olin (M), ordförande i Vellinge valnämnd.

Politikern upplystes om det olämpliga och ombads lämna lokalen. Något han gjorde. Strax därpå kom politikern tillbaka, utan partijacka, med ärendet att kolla partiets valsedlar. Det fick han, men upplystes sedan om att han inte själv kunde fylla på valsedlar.

– Det är valarbetarnas jobb att fylla på valsedlar, och det gör de efter hand, säger Lars Olin.

Politikern lämnade återigen lokalen, men kom tillbaks en tredje gång. Inte heller denna gång fick politikern sortera valsedlar efter eget tycke. Valarbetarna tillkallade nu inte bara trygghetsvärdar utan även polis.

– Han gick därifrån efter mycket svordomar och ett verbalt hot. Men han hade inte i lokalen att göra, menar Lars Olin.

Enligt politikern, som tillhör ett mindre parti, har det dock inte förekommit vare sig aggressivitet eller hot.

– Jag sa bara i lugn och bestämd ton att om de gett mig inkorrekt information så kommer jag att göra en anmälan, berättar han.

– Det har hänt att våra valsedlar gömts undan, så vi är lite vaksamma. Jag ville kolla så att det inte skett här, och lämna nya valsedlar så som jag sett andra partier göra.

Enligt politikern fanns det andra partisymboler i lokalen, på kassar med valsedlar som lämnats på ett bord.

– Konstigt att man tillämpar en dubbel standard, säger han. Vi har också kollat upp reglerna nu, och ser inget i dem som säger att vi inte får kontrollera valsedlarna då och då.

Partiet ska nu diskutera om de vill göra en motanmälan, riktad mot Vellinge kommun.