Trelleborg

Plan på gång för all trafik till hamnen

Trelleborg Artikeln publicerades

Samhällsbyggnadsnämnden begär pengar för att ta fram en helhetsplan för hur trafikflödena till hamnen och i centrum ska lösas. Planen bör vara klar före årsskiftet 2013/2014 för att kommunen ska kunna söka pengar från EU.

– Sverigedemokraterna och Miljöpartiet deltog inte i beslutet att söka pengar för planeringen, men resten av nämnden var enig, säger Patrik Holmberg (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Bakgrunden till att samhällsbyggnadsnämnden menar att det är viktigt att sätta igång planeringen snabbt är att det finns möjlighet att få bidrag från EU. Trelleborgs hamn har utsetts till ett kommunikationscentrum med strategisk betydelse för Europas fortsatta utveckling. Det gör att det finns goda möjligheter att få EU-stöd för förbättringar i trafikflödet till hamnen, både för landväg och järnväg.

Enligt förslaget ska planen bygga på en infart till hamnen österifrån med en yttre ringväg eller förbifart från E 6. EU-bidrag kan göra att kommunen och hamnen får möjlighet att bygga förbifarten betydligt tidigare än vad som annars skulle vara möjligt.

Enligt samhällsbyggnadsnämnden bör planeringen gå ut på att förbifarten ska bli den huvudsakliga färdvägen för trafiken till hamnen. Vid Östra industriområdet ska en uppställningsplats för lastbilar ordnas med en incheckningscentral för hamnen. Därifrån ska lastbilarna kunna köra rakt in i hamnen.

I anslutning till uppställningsplatsen bör även finnas plats för speditionsföretag, kanske med nya lagerytor, menar samhällbyggnadsnämnden.

Anslutningen till hamnen österifrån kan korsa väg 9 som en kort vägtunnel, menar nämnden. Väg 9 bör användas huvudsakligen av fordon som ska in till Trelleborg och inte för genomfart.

En andra station för pågatågen, med parkering för pendlare med bil bör också finnas med i planeringen, enligt nämnden.

Samhällsbyggnadsnämnden vill ha sammanlagt fyra miljoner korn för att utarbeta planen, två miljoner för egen del samt två miljoner till tekniska nämnden.