Trelleborg

Plan kan länka samman två orter

Trelleborg Artikeln publicerades

Kommunen öppnar upp för att Skegrie och Snarringe kan växa samman. Till hösten börjar planeringsarbetet för ett område mellan orterna som omfattar mer än 260 000 kvadratmeter.

På ytan, som ägs av kommunen finns idag åkermark och en förskola. Området avgränsas av väg 628 i väster, Skegrie byaväg i söder samt väg 629 i öster. Enligt kommunens nya planer kan dock platsen komma att rymma både villor och en skola som länkar samman Skegrie och Snarringe.

– Men det är en fråga vi inte har studerat än. Man kanske ska behålla ett släpp mot Snarringe för att bevara karaktären av två separata orter, säger stadsbyggnadschef Claus Pedersen.

Undersökningarna för projektet börjar i höst. Då kommer också trafiksituationen att ses över.

– Den är problematiskt på väg 628 förbi förskolan. Inte bara för barnen utan också för kringboende, säger Claus Pedersen.

Projektet befinner sig dock bara i ett tidigt planeringsskede. Flera politiska beslut återstår innan spaden kan sättas i marken.

– Det är också viktigt att fråga de som bor i Skegrie och Snarrige vad de tycker, säger Bertil Ohlsson (MP), vice ordförande i samhällsbyggnadsnämnden