Trelleborg

Plan för höghus och radhus

Trelleborg ,
Så här är det tänkt att nybyggena ska te sig från Hamngatan. Skiss: Trelleborg kommun

Nu får myndigheter och grannar chansen att tycka till om planerna för höghuset vid Hamngatan och övriga hus i den delen av kvarteret.

Artikeln publicerades 11 januari 2017.

Samhällsbyggnadsnämnden sade på sitt sammanträde i tisdags ja till att gå ut med planerna på samråd, där bland annat grannar och myndigheter får tycka till.

– Om allt går som det ska så hoppas vi kunna anta detaljplanen i augusti. Det betyder att om den inte överklagas kan den vinna laga kraft i mitten av september, säger Patrik Holmberg (C), ordförande i samhällsbyggnadsnämnden.

Det mest spektakulära inslaget i planen är höghuset mot Hamngatan. Enligt planen kan det få upp till 16 våningar och bli 58 meter högt.

Men med i förslaget finns även stadsradhus på taket till Swedbankhuset samt ett antal gårdshus inne i kvarteret.

Meningen är att höghuset ska trappas av ju högre det blir. Den första avtrappningen sker på fjärde våningens tak i jämnhöjd med Swedbankshusets tak. Terrassen på höghuset ska enligt planen ansluta till utemiljön för radhusen. I höghuset planeras för ett äldreboende på fyra våningar.

Radhusen på taket kan enligt planen byggas både längs C B Friisgatan och i hörnet mot Algatan. Det skulle kunna bli uppemot nio, tio radhus på taket.

I nedervåningarna i de nybyggda husen är det tänkt att olika verksamheter eller butiker ska kunna rymmas.

– En annan förändring i förslaget är att Hamngatan, väg 9, smalas av utanför kvarteret så att den blir lika bred som vid Centralstationen, säger Patrik Holmberg.

Det hade dock de borgerliga i nämnden en annan åsikt om vilken framfördes i en protokollsanteckning.

Syftet med avsmalningen är att ge större utrymme för trottoaren på den norra sidan av gatan. Det skulle göra det möjligt att plantera träd längs gatan från C B- Friisgatan till Kontinentgatan.

Även C B-Friisgatan ändras i förslaget så att den blir enhetlig och att gående och trafik inte separeras.

I förslaget till ny detaljplan finns även utredningar om skuggningar från höghuset samt om buller, både från hamnen och från vägtrafiken.