Trelleborg

Pilevallskolan räknar med att bryta trenden

Trelleborg Artikeln publicerades

Intresset för och kunskaperna i matte har gått stadigt neråt de senaste åren. Det har lärare i Trelleborg märkt. Nu ingår Pilevallskolan i ett pilotprojekt där man provar nya metoder för att kartlägga hur eleverna bäst lär sig räkna.

Mattelyftet heter ett projekt som har startats på grund av ett regeringsinitiativ. Sveriges elevers matematikkunskaper måste bli bättre. Cecilia Ekeblom, matte- och NO-lärare på Pilevallskolan har jobbat i tolv år och märkt att kunskaperna har försämrats.

– Ja, intresset har blivit svagare och kunskaperna sämre. Jag har jobbat i många olika orter och märkt detta generellt. Det är svårt att riktigt säga varför det blivit så, säger hon.

Hon tror att en anledning kan vara att resurserna blivit mindre i skolan. Idag är det vanligare med större klasser och lärarna hinner inte med att hjälpa alla.

– I dag måste vi vara både lärare och speciallärare.

Det är de svaga eleverna som är utmaningen. Har man svårt för matematik kan det sätta sig på självförtroendet vilket kan leda till en negativ spiral.

– Jag tror att man måste kunna visa nyttan med matematik. Hur man kan använda det i vardagen, säger Cecilia Ekeblom.

Tillsammans med kollegan Karin Andersson kommer hon nu att ingå i projektet Mattelyftet. Genom att noggrant analysera vilka metoder som ger bäst matematikkunskaper hoppas man att eleverna ska lära sig mer. Projektet är indelat i fyra delar: först kartlägger man vilka matematikkunskaper som finns, sen lägger man upp undervisningen efter det och undervisar. I ett sista skede följer man upp vad eleverna lärt sig.

Totalt är 41 skolor över hela landet uttagna i provomgången. Den startar i höst och pågår under ett år. Sedan ska resten av landet med på tåget. Handledare på alla skolor ska utbildas och matematikundervisningen ska bli effektivare.

– Detta kommer bland annat att innebära att vi får ta del av varandras erfarenheter. Det är jättebra, säger Karin Persson.