Trelleborg

Petters hus kan få ny adress

Trelleborg Artikeln publicerades

En flytt av Petters hus till Stadsparken skulle ge Trelleborg ett fint kulturstråk, anser kulturnämnden.

Trelleborgs kulturnämnd har tidigare framfört idén om att flytta den lilla arbetarbostad som Trelleborgs museum använt i sin pedagogiska verksamhet, från museets gamla läge till det nya vid Stortorget. Nu stöter man på igen, med en skrivelse till servicenämnden.

Placerat vid Astrid Lindgrens allé, intill busstationen Övre, skulle Petters hus dels vara lättare för museet att använda, dels kunna bilda ett stråk ihop med museet och stadsbiblioteket. Som det är nu förfaller huset, och trädgården är vanvårdad.

Enligt serviceförvaltningens chef Krister Clerselius är det dock ingen självklarhet att huset går att flytta.

– Vi är inga motståndare till en flytt, men det måste ske under rimliga förutsättningar, säger Clerselius. Vi ska se över den praktiska möjligheten, och går det att göra så kommer vi att begära att få göra det.