Trelleborg

Petter Birgersson: Ett undantag som betyder mycket för Trelleborg

Trelleborg Artikeln publicerades

Ett huvudkontor för ett världsföretag har mer än ett symboliskt värde för en stad. Det visar hur framgångsrikt Trelleborg kan bli.

Häromveckan publicerade oppositionsrådet Ulf Bingsgård (M) en bild från en konferens där han deltog som åhörare. Till Bingsgårds förvåning hade föredragshållaren i en presentation lagt in Trelleborg AB:s logotyp som vore den Trelleborgs kommuns.

Man kan förstå att en ledande kommunpolitiker retar sig på det. Samtidigt säger det något om tyngden i att det finns ett storföretag som går under samma namn som staden.

Varumärket Trelleborg förs ut i världen på ett sätt som få andra städer i denna blygsamma storleksklass kan räkna med.

Trelleborg har som kommun möjligen haft svårt att fullt ut dra nytta av Trelleborgskoncernens huvudkontor. En del av anledning är förstås att huvudägandet ligger i Helsingborgsbaserade stiftelser. Visst hade det varit trevligt med ett Dunkers kulturhus i Trelleborg? Men ägarförhållande är nu sådana och Trelleborgs kommun har ändå en unik tillgång i "gummit".

När tidningen Affärsvärlden gjorde en sammanställning av Stockholmsbörsens storbolag blev det tydligt att huvudstaden är platsen för huvudkontoren. Göteborg och Malmö/Lund har en mindre andel och utanför storstäderna är de lätträknade. I Skåne är Peab i nordväst ett undantag. Trelleborg är det andra.

43-miljardersföretag bor sällan i småstäder. Men är det då av något mer än symbolisk betydelse?

Att runt 500 av de idag 16 500 anställda har sin huvudsakliga arbetsplats i Trelleborg kan låta lite. I lokalhistoriskt perspektiv är det förstås så, med tanke på att Trelleborg AB som mest hade 4 300 anställda i hemstaden.

Men ett huvudkontor för en expanderande koncern med världen som marknad är en viktig del i att vara en attraktiv stad. Det har betydelse för etablering av nya företag och för att få fler högutbildade människor att flytta hit. Andra mindre industriföretag har möjlighet att rekrytera kompetens från Trelleborg – och tvärtom. Ett större näringsliv ökar också sannolikheten för medföljande partner att få jobb. Att ha högkvalificerad personal på en ort ger också möjligheter för att få till avknoppningar.

Likadant skapar det utbildningsmöjligheter. Trelleborg AB är tillsammans med flera andra industriföretag i kommunen med som samarbetspartner för teknikcollege på Söderslättsgymnasiet. Den typen av samarbeten skulle kunna utvecklas inom fler utbildningsområden och gärna på universitetsnivå.

Trelleborgskoncernen är en utmärkt förebild när det gäller att anpassa sig till omvärldsförändringar.

Med ringväg, bostadsbebyggelse i hamnområdet, en förnyad innerstad med nya levande handelstråk mot centralstationsområdet kan Trelleborg få ett lyft som få kunde drömma om för tio år sedan.

Kan gummiföretaget bli världsledande borde kommunen med samma namn kunna bli detta århundrades framgångsrikaste svenska småstad.