Trelleborg

Personal på LSS-boende misstänks ha slagit brukare

Trelleborg Artikeln publicerades

En Lex Sarah-utredning pågår efter att en i personalen på ett av kommunens LSS-boenden rapporterat att en anställd sparkat och slagit en brukare.

– Vi tar allvarligt på anmälningen och söker svar på vad som har hänt, säger Marie-Louise Kondrup, avdelningschef för LSS inom Trelleborgs kommun.

Händelsen ska ha inträffat den 2 november. Efter att enhetschefen underrättats gjordes en Lex Sarah-anmälan som ledde till att en utredning inleddes.

Utredningen kan som mest ta två till tre månader och därefter tar man ställning till om ärendet ska gå vidare till Inspektionen för vård och omsorg.

– De är i uppstarten på utredningen just nu, men den är prioriterad, säger Marie-Louise Kondrup, som hoppas att den omfattande utredningen ska ge klarhet i vad som faktiskt hänt.

Hon ser utredningen som ett sätt att synliggöra eventuella brister i verksamheten.

– En Lex Sarah-utredning går på djupet och vi kan få syn på saker vi kan förbättra. Det är ett sätt för oss att granska oss själva, säger hon.

Den anställda som misstänks ha använt våld mot en brukare togs tillfälligt ur tjänst, men är nu åter tillbaka i arbete.