Trelleborg

Personal ger stöd åt räddningschef

Trelleborg Artikeln publicerades

Många i personalen på räddningstjänsten håller inte med om kritiken mot chefen Kent Naterman som fördes fram i en artikel i Trelleborgs Allehanda för en dryg vecka sedan. I två olika brev till kommunen skriver 14 anställda att de tycker att arbetsklimatet är bra på räddningstjänsten.

Dåligt ledarskap och ett klimat där de anställda inte vågar säga vad de tycker. Så beskrevs arbetsmiljön på räddningstjänsten av anonyma källor med god insyn i artikeln i Trelleborgs Allehanda. Den bilden håller de anställda som nu skriver till kommunen inte med om.

Tvärtom beskriver de i sina brev en arbetsplats med fria möjligheter både när det gäller att utrycka sig och trivsel.

"Vi på lag 4 känner inte alls ingen oss i det arbetsklimat som beskrivs i Trelleborgs Allehandas artikel" skriver sex av de anställda i ett av breven. Vi vill med detta brev förtydliga att vi har fullt förtroende för vår räddningschef Kent Naterman.

I brevet skriver de att arbetsklimatet är friskt och bra med högt i tak, där vem som helst kan säga ifrån utan tveka om något är fel eller känns orättvist. Mål och ambitioner finns det också på räddningstjänsten, enligt brevskrivarna som även menar att räddningschefen värnar om personalen och vill se till att de anställda trivs.

Det andra brevet är undertecknat av åtta anställda på räddningstjänsten och utrycker i stort sett samma åsikter.

"Vi upplever att vår arbetsplats har ett kompetent och tydligt ledarskap och att vi har goda möjligheter att framföra våra åsikter utan någon som helst rädsla för negativa konsekvenser" skriver de. "Att det skulle saknas ambition och engagemang i verksamheten är också något som upplevs som ytterst främmande."