Trelleborg

Partipresentation: Miljöpartiet

Trelleborg Artikeln publicerades

Love Nilsson (MP) är ersättare i fjärrvärmebolaget och i kulturnämnden.

Tre viktigaste lokala frågorna

– Vilka satsningar vi gör i kommunen för att försäkra oss om en bättre framtid, kommer att avgöra om vi är en kommun som leder utvecklingen till ett hållbart samhälle eller om vi ett senare skede ska behöva kämpa för att komma ikapp. Hur vi hanterar energieffektivisering, hur vi bygger vår infrastruktur och våra bostäder och hur vi värnar om världens bästa åkermark är inte bara viktigt för oss de kommande fyra åren utan även för kommande generationer.

– Vilka medel vi har att locka hit företag som vill anställa och att hjälpa intresserade att starta eget måste ses över och de möjligheter vi har ska utnyttjas maximalt. Att alla i Trelleborgs kommun ska kunna försörja sig på eget arbete måste prioriteras. När det mest pratas om arbetsmarknadsåtgärder får vi göra det till en kommunal angelägenhet att skapa jobb.

– När det gäller skolan kommer det krävas en hel del arbete den kommande mandatperioden, då den inte är en fråga utan många. Kvaliteten på utbildningen måste höjas, krav på valfrihet ska tillgodoses, resurser för högre lärartäthet måste uppbådas, bättre förutsättningar för god hälsa måste skapas, lokaler måste bli fler och bättre, med mera.

Sakfrågor

Hur ställer du dig till en utbyggnad av hamnen?

– Jag är positiv till en utveckling av hamnen, men jag känner att det sätt som pågående utbyggnad genomförs inte är rätt. Så vitt jag vet utreddes bara ett alternativ och detta ställs i retoriken mot en avveckling, vilket skrämmer många till samtycke. Man bör, när det gäller så här stora projekt, utreda flera alternativ och ge medborgarna mer möjlighet att påverka innan beslut tas.

Hur ska eleverna nå bättre resultat i kommunens skolor?

– Resurser ska sättas in där de gör störst nytta, på de yngsta eleverna. Vi måste skapa en jämställd, tolerant skolmiljö där de känner sig trygga. Barn och ungdomar ska ha bra, gärna närproducerad, ekologiskt odlad mat och mycket motion i skolan. Stressfaktorer som till exempel betygshetsen ska motverkas. Valmöjligheter ska finnas så vi bättre tar vara på var och ens potential.

Vad kan kommunen göra för att det skapas fler arbetstillfällen i Trelleborg?

– Satsa på att locka hit företag inom växande branscher, särskilt de som utvecklar miljöteknik. Bidra med stöd och information till de som vill starta egna företag, särskilt kvinnor och yngre. Återinför Trelleborgsmodellen som ger en arbetstagare chans till ledighet och låter någon annan få in en fot på arbetsmarknaden.

Antingen eller...

Sala-mat eller närproducerat?

– Närproducerat.


Friskolor eller kommunala?

– Kommunala.

Bygg om Vångavallen eller bygg nytt?

– Bygg om.


Stort köpcentra utanför centrum eller handel i centrum?

– Handel i centrum.

Nya bostadsområden eller förtätning av befintliga områden?

– Förtätning.