Trelleborg

Parkeringar ska utredas ytterligare

Trelleborg Artikeln publicerades

Ombyggnaden av Söderslättshallens parkering får vänta. Kommunstyrelsen vill ta ett helhetsgrepp på parkeringsfrågan i samband med ombyggnaden av Vångavallen.

– Det känns konstigt att gå fram med parkeringen på Söderslättshallen när vi samtidigt diskuterar parkeringsplatser kring Vångavallen. Det är bättre att titta på en helhetslösning för området, säger kommunalrådet Ulf Bingsgård (M).

I våras beslutade servicenämnden att begära 1,5 miljoner kronor för att investera i parkeringen vid Södan. I investeringen skulle ingå fler parkeringsplatser, en tryggare och bättre fungerande trafiklösning samt åtgärder för att underlätta snöröjning.

Fritidsnämnden har också haft dynpunkter på parkeringen, och vill utreda möjligheten att utöka parkeringen västerut, och då också stänga av Klörupsvägen söderifrån.

Nu går frågan tillbaka till servicenämnden och tekniska nämnden för ytterligare utredning.