Trelleborg

Pågatåg kräver ringväg enligt Trelleborgshem

Trelleborg Artikeln publicerades

Trelleborgshem oroar sig för trafikstockningar vid Centralstationen när pågatågen börjar gå. Det framgår av bolagets yttrande om förslaget till detaljplan.

När Trelleborgshem har granskat förslaget till ny detaljplan för Centralstationen konstaterar bolaget att deras fastigheter endast berörs i liten grad. Däremot menar bolagets vd Kent Jönsson och ordförande Olle Zinn (M) att det finns risk för en trafikinfarkt på och runt Järnvägsgatan.

Enligt planen kommer antalet bussar och personbilar runt stationen öka betydligt. Att hastighetsgränsen för genomfartstrafiken enligt förslaget ska sänkas med tio kilometer i timmen och att ett antal upphöjda farthinder byggs gör tillsammans att de båda företrädarna för Trelleborgshem befarar rena trafikkaoset.

Kraftiga köbildningar med stillastående fordon är den bild som Olle Zinn och Kent Jönsson ser framför sig.

För att förhindra detta menar de båda att det behövs en yttre ringväg runt Trelleborg, som bör planeras och byggas samtidigt som Centralstationen utvecklas för pågatåg.