Trelleborg

Öppna ytor på nyöppnad bibbla

Trelleborg Artikeln publicerades

Det är svårt att tro att det är samma bibliotek man kommer in på när man ser det nyrenoverade biblioteket i Trelleborg. Ljust, öppet, massor av plats och ett intryck av nybyggd fräschör. Ändå har inga omfattande ombyggnader gjorts utan utrymmen är i stort sett desamma som tidigare.

– Det är ommålningen, det nya golvet och en ny placering av hyllorna som öppnat upp och gjort biblioteket mycket luftigare, säger Michael Nordberg, bibliotekschef i Trelleborg, när han visar runt inför nyöppningen på måndag 17 september.

Biträdande bibliotekschef Veronica Svensson är nöjd med resultatet av ombyggnaden.

– Det blir mycket roligare att arbeta i den här miljön, menar hon.

I den stora bibliotekshallen har hyllorna flyttats så att ett öppet stråk bildats genom hela salen. Vid entrén finns lånedisken, som bytt sida, och barnavdelningen. Rummen som låg innanför den tidigare lånedisken blir sagorum, med glasdörrar som kan stängas.

– Meningen är att här får ljudnivån vara lite högre, medan det ska bli tystare och tystare ju längre in i biblioteket man kommer, säger Michael Nordberg.

Ungefär i mitten har ett stort öppet utrymme skapats. Det är svårt att förstå att det finns så mycket plats i biblioteket nu, men antalet hyllor med böcker är lika stort som tidigare.

– Det är faktiskt några fler till och med, säger Veronica Svensson.

I det öppna utrymmet är det tänkt att olika arrangemang ska kunna hållas.

– Vi kan visa film eller ha föreläsningar och ta emot ungefär 100 personer, säger Michael Nordberg.

Längst bort från lånedisken mot Övre har ett utrymme öppnats upp. Ett par väggar har tagits bort och ett trevligt utrymme med mycket fönster har skapats. Där ska tidningsavdelningen finnas.

Även åt andra hållet finns en tyst avdelning. I den främre delen av magasinet finns ett öppet rum med magasinsböcker och två studierum, där man kan sitta och läsa i lugn och ro.

– När vi öppnar på måndag är inte allt klart. Officiell invigning blir det vecka 44, säger Michael Nordberg.

Till bibliotekets 30-årsjubileum nästa år hoppas man på ännu fler förbättringar.

– Vi hoppas få pengar till nya möbler och nya hyllor också, säger Michael Nordberg.

Redan denna månad ska kommunfullmäktige fatta beslut om pengar till ett nytt utlåningssystem

– Det är mycket användarvänligt. De flesta bibliotek i Sverige går över till det nu, säger Michael Nordberg.

Ombyggnaden har gått på cirka 4,5 miljoner kronor.

Medan huvudbiblioteket har varit stängt har framför allt filialen på Serresjöskolan fått ett uppsving, med fler lån och nya låntagare.