Trelleborg

Öppet och ljust på nygamla akuten

Trelleborg Artikeln publicerades

Efter att mer eller mindre ha levt i kappsäck ett år så är nu akuten på Trelleborgs lasarett tillbaka i de nyrenoverade lokalerna fullt ut. Och personal och ledning är mycket nöjda med resultatet.

– Vi har inte riktigt hunnit packa upp kappsäcken ännu, men den stora vinsten är öppenheten och närheten till patienten som vi får här, säger Lotta Svensson, enhetschef på akuten i Trelleborg.

För ungefär ett år sedan började ombyggnaden av akuten, som genomförts i två etapper. Under den första delen av ombyggnaden huserade man delvis i en paviljong och under den andra fasen på två olika våningar. Under ombyggnadstiden har också akuten i Trelleborg fått fler och fler patienter.

– Vi har en ökning med mer än 20 procent under året, säger Lotta Svensson. Många patienter från Svedala och Vellinge som tidigare i stor utsträckning sökt sig till Malmö kommer nu hit. Det är ett gott betyg till personalen här.

Enligt Lotta Svensson har akuten redan under ombyggnadstiden i stort sett klarat målet att åtta av tio patienter ska få hjälp inom fyra timmar. De nya lokalerna kommer också att bidra till att patienterna kan få hjälp snabbare.

– Vi kan arbeta effektivare bland annat genom ett bättre teamarbete mellan läkarna och övrig vårdpersonal, eftersom alla finns på samma ställe nu. Tidigare satt läkarna för sig och övrig personal för sig, säger Lotta Svensson.

En detalj i ombyggnaden är att man istället för traditionella dörrar har skjutdörrar, som gett utrymme nog att komma bort från korridorskänslan. Medan patienterna som fått en första bedömning väntar på doktorn ligger de också på öppna platser framför personalens utrymmen och inte i slutna rum.

– Det ger oss bättre överblick, men även en känsla hos patienterna att de är sedda, säger Lotta Svensson.

Marie Nilsson har arbetat på akuten i Trelleborg sedan 1984.

– Det här blir bra, menar hon. Öppenheten gör att vi får bättre koll på patienterna och så är det ju mycket fräschare än förr.

En annan nyhet på akuten är att man nu har ett infektionsrum, där patienter kan tas in utifrån och där personalen går in och ut via en sluss, där larmet går om båda dörrarna är öppna.

Den nya akuten har varit öppen sedan en vecka tillbaka. Det bästa berömmet kommer från en patient, enligt lasarettets kommunikatör Anna Gianuzzi.

– När han kom in sade han att här är så ljust och öppet att jag känner mig friskare bara av det, berättar hon.

Kostnaderna för ombyggnaden hamnar på sammanlagt 18 miljoner kronor, varav 16 miljoner i byggkostnader och 2 miljoner för ny apparatur. Akuten har öppet mellan 08 och 22 men tar emot patienter från ambulans hela natten.