Trelleborg

Önskemål om gupp i Anderslöv

Trelleborg

Bilisterna kör för fort på Rödhakevägen i Anderslöv. Det anser boende längs gatan.

Artikeln publicerades 27 september 2012.En av dem har skrivit till kommunens tekniska förvaltning och bett om någon form av fartgupp. Enligt skrivelsen är flera av de boende också beredda att själva skaffa och sätta upp farthinder och brevskrivaren undrar om det är möjligt att de som privatpersoner gör det.