Trelleborg

Omstridda skjutbanor synades av domstol

Trelleborg Artikeln publicerades

Mark- och miljödomstolen i Växjö kom till Maglarps skyttecentrum på onsdagen. Domstolen pratade med skytteklubbar och grannar, tittade på skjutbanorna och åkte hem. Om en månad kommer domen som avgör den infekterade striden om skjutbanorna.

Är det rimligt att bullret från skyttecentrumet är 70 decibel vid bostäder, eller är det fullt tillräckligt med 65? Det är den stora frågan som domstolen ska avgöra. Vid förhandlingen i Parken satt grannar och samhällsbyggnadsnämnden på den ena sidan, samt företrädare för skytteklubbarna och fritidsnämnden på den andra.

– Vi tycker det är olämpligt att ha en skjutbana så nära bostäder. Vi vill kunna njuta av fågelsång, natur och stillhet, men vi hör hela tiden smällande. Det pågår all tid när man är ledig, sa Susanne Grahed, en av fem grannar som överklagat länsstyrelsens beslut som tillåter buller upp till 70 decibel.

Grannarna, som helst ser att skjutbanorna försvinner helt, menar att de innan flytten till Stavstensudde blev lovade att verksamheten vid Maglarps skyttecentrum skulle upphöra. Skytteklubbarna å sin sida hävdar att de hela tiden blivit lovade att banorna ska få vara kvar även efter att man byggt bostäder.

Fem av nio skytteklubbar som disponerar banorna var närvarande vid förhandlingen. Per Hansson, ordförande i Trelleborgs jaktskytteklubb, påtalade att föreningarna gjort stora bullerdämpande åtgärder på banorna.

Under förhandlingarna kom det fram att mauserskyttet kan innebära problem. Sammanlagt rör det sig om ett femtontal gånger om året som det skjuts med mauser, som låter över 70 decibel. Att dämpa mauserskyttet till 65 decibel, som samhällsbyggnadsnämnden vill, är svårt menar Stig Svensson, ordförande i skyttealliansen.

– Det blir svårt att genomföra så fina bulleråtgärder som man gjort på de andra banorna, sa han.

Mark- och miljödomstolen räknar med att det tar en månad innan dom faller.