Trelleborg

Ömsesidigt utbyte mellan skilda världar

Trelleborg Artikeln publicerades

Stephen Dokolo har varit biskop sedan juni förra året. Bara ett par dagar senare blev hans hemland Sydsudan självständigt, efter över tjugo år av inbördeskrig. Landet håller nu på att byggas upp och biskopen känner en stor hjälp i arbetet från vänstiftelserna i Sverige.

Stephen Dokolo deltog i helgen i konferensen "Världens fest", som Svenska kyrkan anordnade i Malmö. Men under Sverigevistelsen passar han också på att besöka olika församlingar, som Karlskrona, Torekov, Malmö och Trelleborg.

– Skytts kontrakt var de första inom Lunds stift som anmälde sig och sa att de ville ha besök, säger Anders Nihlgård, tidigare kyrkoherde i Sankt Peters kloster i Lund.

Under förmiddagen besökte de bibliska trädgården i Höllviken, kyrkan i Falsterbo, för att sedan ta ett kort stopp i Trelleborg innan de gav sig av mot Smygehuk.

– Det är så nära Afrika man kan komma, säger Per Kristiansson från Källstorps församling.

För stiftelserna i Sverige ser man vinster i att andra medlemmar får träffa en verklig person, att få höra om samarbeten som pågår och vart kollekten går. Den senaste gåvan från Lunds stift till biskop Stephen Dokolos stiftelse Lui användes till en bil. Bilen använder biskopen för att komma ut i byarna, men den har också kommit att användas som ambulans.

– Om jag träffar på en sjuk person eller en kvinna som behöver transporteras till sjukhus för att föda så kör jag dem till närmsta sjukhus, berättar Stephen Dokolo.