Trelleborg

Omfattande kritik för bristande vård

Trelleborg Artikeln publicerades

En bättre vårdplan borde ha upprättats för att försöka komma tillrätta med bensår och stoppa fallolyckor. Den anser Socialstyrelsen efter att en kvinna avled i hjärtsvikt på ett äldreboende.

Under 2010 behandlades en kvinna, boende på ett äldreboende i Trelleborg, för hjärtsvikt och svullna ben. Kvinnan råkade dessutom ut för många fallolyckor.

Trots behandling blev problemen värre. Trycksår utvecklades på båda hälarna samt smärtande bensår. Sjuksköterskor och undersköterskor lade om detta, läkare kontaktades inte.

Under sommaren blev läget akut och kvinnan blev inlagd på sjukhus på grund av hjärtsvikt. I slutet av sommaren avled hon. Fallet anmäldes till Socialstyrelsen - som ger omfattande kritik för den medicinska behandlingen.

Myndigheten anser att en vårdplan borde ha upprättats för att utvärdera och uppfölja åtgärder bättre. Man anser också att bensårsbehandlingen var bristfälligt utvärderad och dokumenterad. Fallolyckorna borde ha förebyggts. Läkaren borde även ha följt upp behandlingen av kvinnans hjärtsvikt och bensår bättre.