Trelleborg

Officiell invigning för nytt samarbete

Trelleborg Artikeln publicerades

Sju år. Så lång tid tar det i snitt innan en flykting har fått arbete och kan försörja sig själv i Sverige. Det ska ändras nu. Med hjälp av ett samarbete mellan kommunen och Arbetsförmedlingen ska det få dröja max två år.

Det finns två vinster med det nya etableringskontoret, som förvisso varit igång i drygt en månad men igår blev officiellt invigt. Dels att det ska gå snabbare för flyktingar att hitta sin plats i det nya landet, dels att tjänstemännen lär sig mer om varandras arbete.

– Man känner inte alltid till de andras styrande lagstiftning, säger Lars Mikkelä (M), ordförande för bildningsnämnden.

Genom att personal från bildningsförvaltningen, arbetsmarknadsförvaltningen och Arbetsförmedlingen samarbetar på ett tydligare sätt än vad man hittills gjort hoppas han att den förståelsen ska öka.

– Många gånger har jag upplevt att individen känner sig stressad. För den enskilda personen är det ju inte bara Sfi-lektionen som ska hinnas med utan de har en aktivitetsplan som måste följas, säger Yvonne Ljungberg från bildningsförvaltningen.

– Ja, och vi har ju en tendens att tycka att just vårt uppdrag är det viktigaste. Detta blir en stor vinst för tjänstemännen, de får en relation till varandra, säger Tomas Djurfeldt, enhetschef för etableringsenheten.

På etableringskontoret ska nyanlända istället kunna få kontakt med flera myndigheter på en gång. Förutom svenskundervisning och jobbsökning ska man också tidigt kunna få en aktivitetsplan.

– Nu blir det en väg in, istället för många olika. Och så har vi individen i fokus, säger Ina Liljeberg (M), ordförande i arbetsmarknadsnämnden.

Carl-Axel Sandén, chef för Arbetsförmedlingen, håller med:

– Förr var det mer som en stafett, att vi tog över efter varandra. Nu kommer vi allihop att vara med från början, säger han.