Trelleborg

Nytt utlåningssystem på biblioteket

Trelleborg Artikeln publicerades

Kommunfullmäktige beslöt på sitt sammanträde i måndags att anslå 600 000 kronor till ett nytt utlåningssystem på Trelleborgs bibliotek.

Det handlar om ett så kallad RFID-system, som förenklar för låntagarna att lämna och låna böcker själva. På andra bibliotek i Sverige som infört systemet kan man låna upp till fem böcker på en gång, genom att bara lägga dem på en platta som läser av etiketterna på böckerna. Återlämningen går till på samma sätt.

Dessutom fattade fullmäktige beslut om en ny sotningstaxa. Den nya taxan ska vara enklare och tilläggsavgifter och särskilda bestämmelser har tagits bort i stor utsträckning. Den nya taxan för sotningen är planerad att börja gälla från 1 november i år.

Även renhållningstaxan fick en putsning av kommunfullmäktige, bland annat genom att förmånen för familjer att utan kostnad få tillgång till ett större kärl utan kostnad tas bort. Dock ska de familjer som redan har den förmånen få fortsätta fram tills tiden för avtalet löper ut eller det nya insamlingssystemet med fyrfackstunnor startar.

Dessutom beslöt fullmäktige att betala för en anläggning för att röta alger till biogas vid Smygehamns reningsverk. Sammanlagt handlar det om 1,1 miljoner kronor som inte tas från tekniska nämndens eller samhällsnämndens budget utan från gemensamma kommunkassan. Pengarna ska räcka till 2015.