Trelleborg

Nytt redskap efter 300 år

Trelleborg Artikeln publicerades

I hundratals år har sotarna i Trelleborg gjort sitt jobb på samma sätt. Men nu är det nya tider och sotarlinor, krejs, lod och andra traditionella sotarverktyg är historia i Trelleborg.

– Vi kallar det för dirt clean, ett helt nytt sätt att rengöra rökkanaler, eldstäder och även ventilationssystem, berättar Hans Lundquist, medan han tillsammans med Joel Andersén sotar hemma hos Ulla Svegland i Beddingestrand.

Metoden går ut på att istället för att använda en lina, ett lod och en borste uppifrån arbetar sotarna med en roterande böjlig plaststav med en roterande piska med svansar i änden, oftast nedifrån. Plaststaven kan byggas på med flera olika tilläggsstavar som räcker till de flesta rökkanaler.

– En viktig skillnad är att det här rengöringsverktyget anpassar sig till diametern på rökkanalen. Ofta är det en kanal som är smal och sedan kommer en betydligt grövre. Då gör det traditionella verktyget inte rent i den grövre kanalen där det inte når väggarna, säger Hans Lundquist.

Det nya verktyget anpassar sig efter storleken på den omgivande kanalen. I och med att de aktiva delarna är gjorda av plast så sliter de inte heller lika mycket på kanalerna eller riskerar att skada väggarna.

– Ändå gör den helt rent, eftersom svansarna är sexkantiga och har skarpa hörn som skär in i smutslagren och får dem att lossna, säger Hans Lundquist.

Metoden kan även användas för att ta bort fågelbon som byggts inne i skorstenar, utan att behöva ta hål på skorstensstocken.

En annan viktig fördel är att det nya arbetssättet gör att man lättare kan göra jobbet utan att smutsa ner hos kunden, menar Joel Andersén och Hans Lundquist.

När sotarna arbetar nedifrån med det nya redskapet kan de också koppla en dammsugare till verktyget som suger in all sot som kommer ned.

– Det verkar väldigt smidigt och enkelt, säger Ulla Svegland, som uppskattar att den nya metoden är så renlig.

Och sotningen hemma hos Ulla Svegland går verkligen smidigt. Och snabbt. Och renligt.

– En viktig fördel för oss sotare är också att man kan göra de allra flesta arbeten nedifrån. Det innebär att olycksriskerna minskar betydligt eftersom man inte behöver upp och klättra på tak så ofta, säger Hans Lundquist.