Trelleborg

Nytt parti blir tvärpolitiskt

Det nya parti som Bertil Larsson, före detta FP, är igång att bilda är tänkt att bli ett tvärpolitiskt parti, utan knytning till någon traditionell ideologi.

Trelleborg

TRELLEBORG. Det är ett mycket stort intresse, säger Bertil Larsson. Det handlar bland annat om medlemmar i nätverken Hamngruppen och bevara Söderslätt.

Redan nu på onsdag planerar Bertil Larsson ett första möte med intresserade.

– Sedan kan det bli aktuellt att presentera det nya partiet och namnet på fredagen förhoppningsvis, säger han.

Det är framför allt Bertil Larsson som är engagerad i partibildandet. Lars Hemzelius, som också hoppade av från FP i samband med nomineringsmötet, är inte aktiv.

– Det ska bli ett parti som ser till Trelleborgs bästa framför allt. Vi vill också arbeta regionalt, regionen har ju mer gemensamt med Köpenhamn än med Stockholm, menar Bertil Larsson.

Bertil Larsson menar också att det inte ska bli ett parti med förankring i någon traditionell ideologi.

– Partiet ska bli tvärpolitiskt och lokalt, säger han.